Půjčovna

Ceny u jednotlivých položek jsou uvedeny za 1 den zapůjčení (pokud není uvedeno jinak). Nájemné se účtuje za každý započatý den počínaje dnem zapůjčení. 
Nájemné je možné platit hotově i karotu. Kauci je možné hradit pouze hotově.